WSH Rekrutacja
WSH Stypendia
WSH Erasmus

WSH Wirtualny spacer WSH Wirtualny spacer

Jesteśmy najstarszą i najbardziej renomowaną
uczelnią niepaństwową w regionie świętokrzyskim.

Szkoła powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-0145/TBM/60/93 z dnia 14 lipca 1993 r., a wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 25. Wyższa Szkoła Handlowa działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 05.12.2008 r.
Czytaj więcej...

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

41 331 74 10
41 362 60 25

rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
41 362 60 25
41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
41 368 51 29
41 368 51 29

Kwestura
41 362 60 25
wew. 239, 273 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
41 362 60 26

Dział Informatyki
41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
41 331 74 10