Ulgi, stypendia, dofinansowania

 

Szczegóły: INFORMACJA oraz INSTRUKCJA

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania i Ustalania Wysokości Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz zarządzeniem i aneksem z dnia 10.12.2015 r. dot. zmiany ww. regulaminu. 

 

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ obowiązująca w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

 

STYPENDIUM SOCJALNE:
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
do 1043 zł 300 zł
do 650 zł 350 zł
do 500 zł 400 zł
do 350 zł 450 zł
   

* zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Ustalania Wysokosci, Przyznawania
i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

 
STYPENDIUM SOCJALNE ZWIĘKSZONE Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA
Przedziały

 

Wysokość stypendium miesięcznego

 

do 1043 zł 520 zł
do 650 zł 570 zł
do 500 zł 620 zł
do 350 zł 670 zł
   

* zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Ustalania Wysokosci, Przyznawania
i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

 
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYNIKI W NAUCE
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
od (*) do 4,59 200 zł
(*) 4,60 - 4,80 350 zł
4,81 - 5,00 550 zł
   
* w zależności od kierunku studiów zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Ustalania Wysokosci, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 
   
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
I grupa 500 zł
II grupa 350 zł
III grupa 200 zł
   
   
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE LUB SPORCIE
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
I stopień 550 zł
II stopień 350 zł
III stopień 200 zł

 

  

                           ZAPOMOGI
Przedziały Wysokość zapomogi
- według zasad Regulaminu