Egzaminy TELC

  • Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). WBT posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.
  • Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki.
  • Certyfikaty TELC można uzyskać w 3300 centrów i ośrodków egzaminacyjnych w 16 krajach Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.
  • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tą samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.
  • Egzaminy TELC zostały opracowane w doniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - Common European Framework of Reference of the Council of Europe for Language Learning and Teaching (CEF). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy
  • Egzaminy The European Language Certificates spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej /rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Dz.U. nr 266 z dnia 27.12.2005r./ oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek /rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Dz.U. nr 70 z dnia 1.08.2000 2000r.